Hlavní nádraží - SONS Krakovská 21

Tento itinerář vypracovalo navigační středisko SONS 14. 5. 2011, děkujeme.

Hlavní nádraží bude jedna z komplikovanějších částí trasy. Jde o velmi rozsáhlý komplex, s mnoha otevřenými prostorami a velmi členitými, širokými chodbami. Pokusím se popsat cestu na metro alespoň přibližně. Přesný popis není možné vytvořit jednak z výše uvedených důvodů, jednak proto, že není možné přesně určit, na které nástupiště Vás vlak přiveze (toto podléhá poměrně častým změnám) a pochopitelně ani to, ve které části nástupiště vystoupíte. Služby ČD bohužel momentálně nejsou na takové úrovni, aby bylo jednoduše možné zajistit průvodce po nádraží, nejjednodušší tedy bude v případě nutnosti požádat o malou pomoc někoho ze spolucestujících. Po výstupu z vlaku tedy na nástupišti najdete schody dolů do podchodu – ty jsou celkem tři. Podchodem dojdete do horní odbavovací haly nádraží (ta probíhá kolmo na všechny tři podchody). Jakmile v ní vyjdete, dáte se doleva, a po několika metrech budete mít po pravici jezdící pás, který Vás dopraví do dolní odbavovací haly. Přibližně uprostřed této haly jsou vstupy ke schodům dolů do metra. Pro každý směr je zvláštní vstup, označený tabulí. Vy potřebujete jet ve směru Háje. Pro Vás bude výhodnější nepoužít pevné schody, ale výtah, který je nedaleko od schodů. Dopraví vás přímo na nástupiště (pozor, pokud ucítíte zápach, raději se výtahu vyhněte, bezdomovci jej využívají jako WC). Po výstupu z výtahu budete mít kolej po levé ruce, a budete v místě, kde zastaví zadní část soupravy. Pro Vás bude nejvhodnější, když popojdete po nástupišti dopředu tedy do přední části soupravy metra. Je to z toho důvodu, že budete na stanici Muzeum vystupovat z předního vagonu soupravy a budete to mít blíž k výstupním eskalátorům. Po výstupu z vagonu metra se dejte doprava a dojděte k eskalátorům. Na nástupišti jsou v dlažbě vodící drážky, které Vás navedou přímo k eskalátorům. (Vlevo od eskalátorů je pevné schodiště).

Nahoře ve vestibulu pokračujte od konce eskalátoru několik metrů v přímém směru, projděte mezi kovovými sloupky ohraničujícími placený prostor (sahají přibližně do výše pasu) a několik kroků (asi 5 metrů) za nimi pak najdete řadu prosklených dveří vedoucích z vestibulu do haly podchodu. Nad těmito dveřmi je zvukový orientační majáček (zvuk BRLM), je však umístěný spíše v levé části dveřního prostoru.
Jakmile projdete dveřmi, stojíte na začátku rozlehlé haly podchodu. Hlavní chodba, široká asi deset metrů, vede dopředu přímo před Vás. Uprostřed chodby jsou sloupy a prodejní stánky. Z hlavní chodby odbočují celkem čtyři boční chodby doprava, na jejich konci jsou pak vždy schody nahoru. Směrem doleva od Vás, v pravém úhlu k hlavní chodbě, vede další široká chodba, opět zakončená schody nahoru. Abyste se dostali do Krakovské, potřebujete po projití dveřmi z vestibulu pokračovat stále v přímém směru hlavní chodbou až na její konec, kde se dáte doprava a poslední boční chodbou pak dojdete ke schodům vedoucím nahoru na okraj Václavského náměstí. To však nemusí být tak jednoduché, jak se zdá – jak jsem již uvedl, chodba je široká a jde o vzdálenost asi 60 metrů. Pokud si netroufnete pustit se přímo přes otevřený prostor, můžete halou projít následujícím způsobem. Po projití dveřmi z vestibulu se dáte podél řady dveří doleva. Půjdete asi 10 metrů, až řada dveří skončí a po levé ruce najdete stánek s novinami firmy Relay. (Za ním je pak další řada dveří pro vstup do vestibulu pro trasu A a zvukový majáček s trylkem typu I-Á). U stánku se otočíte doprava (zády ke stánku) a přejdete napříč levou boční chodbou haly až k protější zdi, kde je sázková kancelář Fortuna, bankomat a drogerie Rossmann. Zde se opět otočíte doprava a pokračujete podél stěny, kterou máte po levé ruce, až na šikmý roh, kde je vstup do zmíněné drogerie. Na rohu zahnete podél stěny doleva a pokračujete stále podél ní. Pozor, po několika metrech jsou na zdi telefonní automaty vyčnívající do prostoru a hned za nimi dva velké prodejní automaty na nápoje. Na konci stěny se na rohu otočíte doprava a přejdete volným prostorem asi 10 metrů na druhou stranu haly do poslední boční chodby zakončené schodištěm vedoucím nahoru na Václavské náměstí. Nad tímto schodištěm je zvukový orientační majáček se zvukem typu BRLM.
(Pokud byste se ani tady nechtěli pouštět do otevřeného prostoru, můžete za rohem najít schody vedoucí doleva nahoru. Podél spodního okraje schodů dojdete opět ke zdi, kde se otočíte doprava a podél stěny (po levé ruce) dojdete až do zmíněné chodby a ke schodišti s majáčkem. Nevýhodou této varianty je to, že podél zdi jsou v těchto místech nebezpečně vystupující telefonní automaty).

Schodiště nahoru na Václavské náměstí je dvakrát přerušeno vodorovným odpočívadlem, po obou stranách je zábradlí. Nad schodištěm pokračujte několik kroků v přímém směru (pokud byste si nebyli jisti, můžete jít podél zdi po levé ruce), až dojdete ke zdi, na které jsou zavěšeny prosklené reklamní vitríny. Podél této zdi vyjdete směrem doprava ven z podloubí na Václavské náměstí. Dejte se doleva a pokračujte podél řady domů s obchody tak, abyste ji měli po levé ruce. Chodník se zde mírně svažuje směrem dolů. Jakmile dojdete na konec bloku (na rohu je betonový květináč), stojíte na začátku Krakovské ulice, která vede od Vás směrem doleva. Asi pět metrů před Vámi je vyznačený přechod pro chodce, po kterém byste mohli v přímém směru přejít na druhou stranu ulice a pak zahnout doleva do Krakovské. V tomto místě je však přecházení dost obtížné, protože zvuk automobilů odbočujících do Krakovské splývá se zvukem aut pokračujících rovně po Václavském náměstí. Výhodnější je tedy hned na rohu zahnout doleva okolo vstupu do bývalého Domu módy (po stranách vstupu jsou dva betonové květináče) a dát se Krakovskou ulicí po její levé straně. Pokračujete mírně do kopce kolem zdi vlevo, až dojdete k domu vystupujícímu z řady. (Těsně před tímto domem jsou na levé straně plechová vrata). Podle zdi tohoto domu se otočte doprava a přejděte na druhou stranu ulice. Pozor na zaparkovaná auta! V tomto místě sice není vyznačený přechod, ale dá se zde mnohem lépe poznat, jestli po silnici nepřijíždí auto. Krakovská ulice je jednosměrná, stačí tedy dávat pozor pouze zprava. Na druhé straně ulice se otočte doleva a pokračujte dál nahoru ulicí Krakovskou, tentokrát s domy po pravé ruce. V domě poněkud vyčnívajícím z řady do chodníku je noční klub, před jehož vstupem je v chodníku nebezpečný schod dolů. Za klubem je prádelna, která se obvykle dá jednoznačně rozeznat podle charakteristického pachu a teplého vlhkého vzduchu, který vane ze dveří. V následujícím domě je půjčovna knih pro nevidomé, nad jejímž vchodem se v pracovní době ozývá trvalý majáček se zvukem „BLUM-BLUM“ (bohužel ne vždy – pokud tedy tento zvuk neuslyšíte, nedejte se tím zmást). V dalším vchodě je pak kosmetický salón a hned za ním je vstup do budovy SONS, č.p. 21 – masivní kovové dveře s kovanými ozdobami, kolmo od dveří na chodníku jsou reliéfní dlaždice. Nad vchodem je trvalý zvukový majáček (ozývá se také pouze v pracovní době) s jednoduchým zvukem „BLUM“ (tupý úder) a také orientační majáček s trylkem typu „I-Á“ a hlasovým popisem, aktivovaný pomocí VPN.

Zvukový popis trasy - vhodné nahrát do přehrávače a mít tak zvukový popis sebou.
Podrobný popis problematiky Hlavního nádraží Mgr. Dudrem.
Popis trasy Hlavní nádraží - Sons ke stažení. doc.